بررسی رابطه بین ساختارسرمایه و سودآوری به تفکیک شرکت های هموارساز وغیرهموارساز سود دربازارسرمایه ایران دانشگاه آزاد اسلامی- واحد اراک

مطالب دیگر:
📃دانلود گزارش کارآموزی قالبگيري📃دانلود گزارش کارآموزی کار با سيستم عامل Unix در بانک صادرات- دايره کامپیوتر 📃دانلود گزارش کارآموزی کارخانه شیر و لبنیات چوپان 📃دانلود طرح کارآفرینی کارخانه کاغذ📃دانلود گزارش کارآموزی کارخانه نورد و توليد قطعات فولادي📃دانلود گزارش کارآموزی کاردانی صنایع شیمیایی آزمايش كنترل كيفي اداره آبفا برازجان📃دانلود گزارش کارآموزی کامپیوتر طراحي و نصب شبكه Lan دانشگده ادبيات و زبان خارجه تبريز 📃دانلود گزارش کارآموزی کامپیوتر آموزشگاه کامپیوتر و حسابداری تابران📃دانلود گزارش کارآموزی کامپیوتر سازمان دانش‌آموزي استان گلستان 📃دانلود گزارش کارآموزی کامپیوتر نقش IT و شبكه در دخانیات📃دانلود گزارش کارآموزی مرکز آمار📃پاورپوینت آماده با عنوان گواهینامه HACCP📃دانلود مقاله تاریخ حقوق بشر در اسلام - رشته حقوق📃دانلود تحقیق برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد - رشته حقوق📃دانلود گزارش کارآموزی کامپیوتر شرکت کامپیوتری خراسان 📃دانلود گزارش کارآموزی کشاورزی شركت تعاوني توليد كشاورزي📃دانلود گزارش کارآموزی کنترل کيفيت شرکت ایران ترانسفو 📃دانلود گزارش کارآموزی كامپيوتر آموزش و پرورش گلستان 📃دانلود گزارش کارآموزی كنترل فرآيند آماري شركت طراحي مهندسي شتابكار (ساپكو) 📃دانلود گزارش کارآموزی كنترل كيفيت (M.S.A, S.P.C) شركت صنعتي مددرويان
بررسی رابطه بین ساختارسرمایه و سودآوری به تفکیک شرکت های هموارساز وغیرهموارساز سود دربازارسرمایه ایران,دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک,رابطه بین ساختارسرمایه و سودآوری به تفکیک شرکت های هموارساز وغیرهموارساز سود دربازارسرمایه ایران,موارسازی سود، ,ساختارسرمایه،,نسبت بازده حقوق صاحبان سهام ، ,مدل ایکل,پایان نامه رابطه بین ساختارسرمایه و سودآوری|اِکس اُ|xoc
در این صفحه از وب سایت برتر با شما هستیم با بررسی رابطه بین ساختارسرمایه و سودآوری به تفکیک شرکت های هموارساز وغیرهموارساز سود دربازارسرمایه ایران دانشگاه آزاد اسلامی- واحد اراک

بررسی رابطه بین ساختارسرمایه و سودآوری به تفکیک شرکت های هموارساز وغیرهموارساز سود دربازارسرمایه ایراندانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک


مشخصات فایل
تعداد صفحات12حجم0/45 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc
توضیحات کامل

بررسی رابطه بین ساختارسرمایه و سودآوری به تفکیک شرکت های هموارساز وغیرهموارساز سود دربازارسرمایه ایران

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد اراک

چکیده

هدف اصلی این تحقیق بررسی تاٴثیرساختارسرمایه برسود آوری وهمچنین وجودهموارسازی در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران می باشد.از آنجا که گزارشات مالی در پیش بینی وتصمیم گیری استفاده کنندگان ازاهمیت زیادی برخوردار است؛ لذا دراین مطالعه به بررسی تاٴثیر هموارسازی سود برساختارسرمایه وسودآوری ، طی دوره 1386-1382 پرداخته شده است . دراین پژوهش 60شرکت پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران با استفاده ازروش حذف سیستماتیک انتخاب وجهت تجزیه وتحلیل وآزمون فرضیه ها ازفنون آماری همچون رگرسیون خطی ساده وتست همبستگی پیرسون وZr استفاده و نهایتاً برای تشخیص شرکت های هموارسازازغیر هموار ساز ازمدل ایکل استفاده گردیده است . یافته های این تحقیق وجود هموارسازی ورابطه ساختارسرمایه وسود آوری درشرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهاداررا تائید نمود ونشان داد که شرکت ها درسطوح مختلف سود شامل سود عملیاتی ، سود ناخالص و سود خالص اقدام به هموارسازی می نمایند . نتیجه اصلی تحقیق حاکی ازآن است که علی رغم وجود رابطه معنی داربین برخی ازمتغیر های فرضیات تحقیق درشرکت های هموارسازوغیرهموارسازسود از نظررابطه بین ساختارسرمایه با سودآوری بین این دوگروه شرکت ها تفاوت معنی داری وجود ندارد.

واژه های کلیدی :

هموارسازی سود، ساختارسرمایه،نسبت بازده حقوق صاحبان سهام ، مدل ایکل

1-مقدمه

شرکت ها برای رشد وپیشرفت نیازبه سرمایه دارند . بخشی از سرمایه درداخل شرکت ازطریق سود انباشته ای که درنتیجه سود آوری شرکت بوجود آمده و بین سهامداران تقسیم نشده است تاٴمین می شود ومابقی می تواند ازطریق بازارهای سرمایه یا استقراض ایجاد گردد.شرکتی که هیچ گونه بدهی نداشته باشد ، ساختارسرمایه آن را حقوق صاحبان سرمایه تشکیل می دهدسرمایه گذاران معتقدند سود ثابت درمقایسه با سود دارای نوسان ، پرداخت سود تقسیمی بالا تری را تضمین می کند. هم چنین نوسانات سود به عنوان معیار مهم ریسک کلی شرکت قلمداد می شود و شرکت های دارای سود هموارتر دارای ریسک کمتری می باشند . بنابراین شرکت هایی که دارای سود همواری هستند بیشترمورد علا قه سرمایه گذاران بوده وازنظرآن ها محل مناسب تری برای سرمایه گذاری محسوب می شوند. یکی ازاهداف دستکاری سود ،هموارسازی سود گزارش شده است ،بنابراین هموارسازی سود را می توان بخشی ازمدیریت سود دانست.


"