بررسی تاثیر استانداردهای حسابداری ایران بر ویژگی های کیفی اطلاعات صورتهای مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مطالب دیگر:
📎پاورپوینت زندگینامه سیمین بهبهانی📎پاورپوینت زندگینامه جلال الدین محمد دوانی📎پاورپوینت زندگینامه خواجه نصیرالدین طوسی📎پاورپوینت تحلیل کلینیک دندانپزشکی در اسپانیا📎پاورپوینت تحلیل دندانپزشکی Angels / گروه معماران YLAB📎پاورپوینت تحلیل کلینیک دندانپزشکی ناگاساوا ژاپن📎پاورپوینت تحلیل پروژه آکادمی هنر JCY استرالیا📎پاورپوینت تحلیل سوپر مارکت کلایمت پروتکشن اتریش📎پاورپوینت تحلیل مدرن بازار سنتی Els Encants📎پاورپوینت تحلیل مرکز فرهنگی Ischgl اتریش📎پاورپوینت عناصر تشکیل دهنده دولت📎پاورپوینت زندگینامه کارل ریموند پوپر📎پاورپوینت تحلیل معماری مدرسه سبز و پایدار در Campus Peer بلژیک📎پاورپوینت تحلیل ایستگاه آتش‌نشانی برگن (Bergen) در نروژ📎پاورپوینت تحلیل مرکز کنترل بحران سازمان آتش نشانی ژاپن📎پاورپوینت تحلیل ایستگاه آتش نشانی شماره 5 / STGM Architectes + CCM2 Architectes📎پاورپوینت تحلیل دانشکده بیزینس دانشگاه ایالتی پورتلند اورگان📎پاورپوینت تحلیل مرکز پلیس سامرویل استرالیا📎پاورپوینت تحلیل مدرسه و مهدکودک کالاساتاما فنلاند📎پاورپوینت تحلیل مدرسه و سردر مدرسه در Lille
بررسی تاثیر استانداردهای حسابداری ایران بر ویژگی های کیفی اطلاعات صورتهای مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران,پایان نامه تاثیر استانداردهای حسابداری ایران بر ویژگی های کیفی اطلاعات صورتهای مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران,تاثیر استانداردهای حسابداری ایران بر ویژگی های کیفی اطلاعات صورتهای مالی شرکت های پذیرفت|اِکس اُ|xoc
در این صفحه از وب سایت برتر با شما هستیم با بررسی تاثیر استانداردهای حسابداری ایران بر ویژگی های کیفی اطلاعات صورتهای مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران


مشخصات فایل
تعداد صفحات18حجم0/72 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc
توضیحات کامل

چکیده:

امروزه توسعه اقتصادی بر پایه دسترسی به منابع مالی برای سرمایه گذاری استوار می باشد. این در حالیست که تصمیم گروههای مختلف در خصوص سرمایه گذاری به نوبه خود به وجود یک سیستم اطلاعاتی مناسب بستگی دارد. استاندارد های حسابداری ایران كمك شایانی در افشای اطلاعات برای تصمیم گیریهای صحیح و آگاهانه گروههای مختلف بخصوص سرمایه گذاران دارند. به هر حال، اطلاعاتی که برای سرمایه گذاران و سایرین با اهمیت است، باید به نحو مطلوب ارائه گردد تا در تصمیم گیری آنان مفید واقع شود. فرضیه این تحقیق به صورت زیر می باشد: استـانداردهای حســابداری ایـران بر ویژگیهای كیفی اطلاعات در صورتهای مالی شرکت های بورسی تاثیر دارند .

دراین تحقیق حسابرسان معتمد سازمان بورس اوراق بهادارواساتید هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی منطقه پنج در جامعه آماری لحاظ شدند وتاثیر استانداردهای حسابداری ایران بر ویژگیهای كیفی اطلاعات درصورتهای مالی شرکتهای بورسی تهران در قالب پرسشنامه ای مورد سوال وبررسی قرار گرفت ودراین تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی ساده (SRS)استفاده گردید .روشهای آماری که روی این پرسشنامه انجام داده شد، آمار استنباطی بوده است که از آزمونهای کلموگروف –اسمیرنوف وآزمون تی –استودنت تک نمونه ای استفاده شد. نتایج حاصل از این پژوهش درراستای فرضیه های مطرح شده به این شرح بودند که استانداردهای حسابداری ایران بر ویژگی مربوط بودن ٬قابلیت مقایسه و قابل فهم بودن اطلاعات در صورتهای مالی تاثیر بالا و بر ویژگی قابلیت اعتماد تاثیر پائینی دارند.جهت بررسی میزان تاثیر استانداردهای حسابداری ایران بر هر یک از ویژگی های کیفی از آزمون آنالیز واریانس برروی چهار شاخص مربوط بودن ٬قابلیت مقایسه ٬ قابلیت اعتماد و قابل فهم بودن اطلاعات استفاده گردید . بدین منظور با استفاده از آزمون مقایسه ای دوتایی میانگین ها دسته های دوتایی با یکدیگر مقایسه شد و رتبه اول این تاثیر گذاری را ویژگی مربوط بودن بدست آورد .

واژگان کلیدی

استاندارد های حسابداری، صورتهای مالی، ویژگیهای كیفی.

1- مقدمه:

امروزه توسعه اقتصادی بر پایه دسترسی به منابع مالی برای سرمایه‌گذاری استوار می‌باشد. این در حالیست كه تصمیم سرمایه‌گذاران در خصوص سرمایه‌گذاری، به نوبه خود به وجود یك سیستم اطلاعاتی مناسب بستگی دارد.

حسابداری یك سیستم اطلاعاتی است. این سیستم اطلاعاتی به عنوان زیر مجموعه سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت، وظیفه پردازش داده‌های مالی را برعهده دارد. اگرچه استفاده‌كننده بخش عمده‌ای از محصولات این سیستم اطلاعاتی، مدیریت یك واحد اقتصادی است، اما مدیریت بنا به وظایف و مسئولیت‌هایی كه در قبال گروه‌های مختلف استفاده‌كنندگان مالی واحدهای اقتصادی دارد، اطلاعات مختلفی را در اختیار استفاده‌كنندگان خارج از واحدهای اقتصادی قرار می‌دهد. گزارش‌های مالی سالانه از مهمترین محصول سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری است كه برای گروه‌های مختلفی از استفاده‌كنندگان خارجی اطلاعات مالی، در چهارچوب مشخصی ارائه می‌شود.

ازآنـجاییكه سرمایه گذاران و اعتباردهندگان دو گروه اصلی بـرون سـازمانی اطـلاعات مالی بشمار می روند و فراهم كردن اطلاعات مربـوط بـرای این دو گـروه یكی از رسالت های اصـلی مدیریت و سیستم های حسـابداری می باشد لذا تصمیمات سرمایه گذاران واعتبار دهندگان و استفاده آنها از اطلاعات دارای گستردگی بسیار بیشتری نسبت به سایر گروههای خارجی میباشد و به همین دلیل تصـمیمات آنها دارای تاثیرات عمده ای در تخصیص منابع اقتصادی یك كشور است و توجه ویژه به نوع نیازهای اطلاعاتی این افراد ضرورت دارد. بـنابـراین گــزارشگـری مـالی باید طبق استانداردهای حسابداری ایران اطـلاعـاتی فـراهـم سـازد كـه بـرای سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان بالفعل و بالقوه وسایر استفاده كنندگان در تصمیم گیریهای سرمایه گذاری واعطای اعتبار وسایر تصمیمات مشابه مفید واقع شود.

لذا استانداردهای حسابداری در این راستا خـواسـتار تهیه و تنظیم صورتهای مالی به گونه ای است كه از یك طرف امـكان اتــخـاذ تـصمیمات آگــاهـانه با رعایت ویژگیهای كیفی اطلاعات حسابداری بـرای استفاده كنندگان را فراهم نموده و ازطرف دیگر باعث گمراهی آنان نشود . ویژگیهای كیفی در این راستا به شرح ذیل می باشند:

دو ویژگی که باعث سودمندی محتوای اطلاعات حسابداری می شوند عبارتنداز مربوط بودن و قابل اتکاء (اعتماد) بودن این دو ویژگی را کیفیات اولیه می نامند.


"